ДОБРЕ ДОЈДОВТЕ НА ВЕБ СТРАНАТА НА ООУ „Х.Т. КАРПОШ“

Училиште исполнето со дух и топлина, постојано во чекор со новитетите во воспитно-образовниот процес. Знаејќи ја важноста на почетоците во образованието на секој млад човек, нашиот наставен кадар се труди на најдобар можен начин да ги подготви и оспособи младите за понатамошните предизвици во образованието. Нашето училиште со години наназад е непресушен извор на многу генерации, кои значат многу не само за историјата на училиштето, туку и со понатамошните кариери дадоа голем придонес во областа на образованието, науката, културата, уметноста итн.Нашето училиште може да се пофали со совремни училници опремени со компјутери, како и обучен кадар за работа со истите. Со поставување на интернетот, се прошири и  можноста за вклучување на компјутерите во наставата, во новите проекти, што нудат еден нов правец во воспитно-образовниот процес, односно користење на дигитални содржини, размена на информации и поврзување со други институции и училишта во градот и државата, а од голема важност во поново време се и многубројните еколошки активности, општествено хуманитарни активности, ширењето на мултикултуризмот, проектот за меѓуетничка интеграција, одличната соработка и поддршка од општина Карпош, БРО и МОН и другите институции во нашата држава.

ИСТОРИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

Време и спомени, времето незапирливо минува, а во него човекот, или сите ние се обидуваме да правиме добри дела што како неизбришливи траги ги оставаме зад идните генерации.

ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ

Изминуваа последните пролетни денови, здивот на жешкото сонце се чувствуваше се посилно, а топлите зраци само што почнаа да се уриваат од високите врвови на Карадак и Јаблан.

УЧИЛИШНИ ДОКУМЕНТИ

На оваа страна можете да ги најдете сите важни училишни документи од училиштето, како што се годишните програми, годишните извештаи и слично.

Училиште исполнето со дух и топлина!

ДЕТСКА ХИМНА ЗА КАРПОШ КОЈ ГО САКАМЕ

НОВОСТИ

Извештај од регионален натпревар по биологија

Извештај од регионален натпревар по биологија Извештај од регионалниот натпревар по биологија одржан на 25.3.2016 година Од вкупно 27 ученици кои според резултатите на општинскиот натпревар обезбедија учество, на регионалниот натпревар се појавија 24...

Меѓународна детска ликовна изложба

Меѓународна детска изложба По повод празникот „13 Ноември“, на 19.11.2015 година беше одржана меѓународна детска ликовна изложба во кинотеката на Р.М. Беше доделена диплома I место за ученичката Ангела Грозданов од VIIIб...

МИО активности

МИО Активности Проект:Меѓуетничка интеграција во Проект:Меѓуетничка интеграција во образованието Заеднички МИО активности на ООУ„Христијан Тодоровски –Карпош“-Карпош и  ООУ„Никола Јонков –Вапцаров “-Чаир Скопје 2016г.бразованието Заеднички МИО активности на...

Денот на еколошката акција

Денот на еколошката акција На Денот  на еколошката акција на младите на Република Македонија учениците во училишниот двор на ООУ„Христијан Тододровски Карпош“ засадија 30 бели...

Соработка со родителите и комуникација

Соработка со родителите и комуникација На 22 март 2016  стручната служба (психологот и дефектологот)  успешно реализираа работилница со сите  наставници од училиштето  на тема: „Соработка со родителите и комуникација...

Стихозбирка на млади поети од ООУ „Х. Т.Карпош“ на англиски јазик

Стихозбирка на млади поети на од ООУ „Х.Т. Карпош“ на англиски јазик Во рамките на додатната настава во ООУ Христијан Тодоровски Карпош беше реализиран проект на пишување поезија чиј продукт е публикување на стихозбирка на англиски јазик.. Координаторот на проектот,...

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Адреса:

„Орце Николов“ бр. 161 – 1000 Скопје
Споделете на:
j

Контакт:

Тел: (02) 3067-407

E-mail: htkarpos@gmail.com

Контактирајте не

1 + 1 =

ООУ ХТ Карпош

ООУ ХТ Карпош