ООУ „Х.Т.Карпош

ЗА УЧИЛИШТЕТО

Училиште исполнето со дух и топлина, постојано во чекор со новитетите во воспитно-образовниот процес. Знаејќи ја важноста на почетоците во образованието на секој млад човек, нашиот наставен кадар се труди на најдобар можен начин да ги подготви и оспособи младите за понатамошните предизвици во образованието. Нашето училиште со години наназад е непресушен извор на многу генерации, кои значат многу не само за историјата на училиштето, туку и со понатамошните кариери дадоа голем придонес во областа на образованието, науката, културата, уметноста итн.Нашето училиште може да се пофали со совремни училници опремени со компјутери, како и обучен кадар за работа со истите. Со поставување на интернетот, се прошири и  можноста за вклучување на компјутерите во наставата, во новите проекти, што нудат еден нов правец во воспитно-образовниот процес, односно користење на дигитални содржини, размена на информации и поврзување со други институции и училишта во градот и државата, а од голема важност во поново време се и многубројните еколошки активности, општествено хуманитарни активности, ширењето на мултикултуризмот, проектот за меѓуетничка интеграција, одличната соработка и поддршка од општина Карпош, БРО и МОН и другите институции во нашата држава.

ИСТОРИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

Време и спомени, времето незапирливо минува, а во него човекот, или сите ние се обидуваме да правиме добри дела што како неизбришливи траги ги оставаме зад идните генерации.

ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ

Изминуваа последните пролетни денови, здивот на жешкото сонце се чувствуваше се посилно, а топлите зраци само што почнаа да се уриваат од високите врвови на Карадак и Јаблан.

УЧИЛИШНИ ДОКУМЕНТИ

На оваа страна можете да ги најдете сите важни училишни документи од училиштето, како што се годишните програми, годишните извештаи и слично.

Училиште исполнето со дух и топлина

Постојано во чекор со новитетите

Знаејќи ја важноста на почетоците во образованието на секој млад човек, нашиот наставен кадар се труди на најдобар можен начин да ги подготви и оспособи младите за понатамошните предизвици во образованието.

непресушен извор на многу генерации

Нашето училиште со години наназад е непресушен извор на многу генерации, кои значат многу не само за историјата на училиштето, туку и со понатамошните кариери дадоа голем придонес во областа на образованието, науката, културата, уметноста итн

современи училници

Нашето училиште може да се пофали со совремни училници опремени со компјутери, како и обучен кадар за работа со истите. С

ДЕТСКА ХИМНА ЗА КАРПОШ КОЈ ГО САКАМЕ

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Контактирајте не

ООУ ХТ Карпош

ООУ ХТ Карпош

Споделете на:

Адреса: „Орце Николов“ бр.161

1000 Скопје

htkarpos@gmail.com

(02) 3067-407