Ден на Екологија

На 21.03.2016 во нашето училиште со посебни активност беше обележан денот на Пролетта и Екологијата.Учениците на 4б твореа на тема ,,Екологија,,.Во прилог ви ги испракаме нивните творби.
Одговорни наставници Елеонора Ѓеоргева и Катица Богоевска