Меѓународна детска изложба

По повод празникот „13 Ноември“, на 19.11.2015 година беше одржана меѓународна детска ликовна изложба во кинотеката на Р.М. Беше доделена диплома I место за ученичката Ангела Грозданов од VIIIб одд.