Настани

Денот на еколошката акција

Денот на еколошката акција На Денот  на еколошката акција на младите на Република Македонија учениците во училишниот двор на ООУ„Христијан Тододровски Карпош“ засадија 30 бели...

Соработка со родителите и комуникација

Соработка со родителите и комуникација На 22 март 2016  стручната служба (психологот и дефектологот)  успешно реализираа работилница со сите  наставници од училиштето  на тема: „Соработка со родителите и комуникација...

Стихозбирка на млади поети од ООУ „Х. Т.Карпош“ на англиски јазик

Стихозбирка на млади поети на од ООУ „Х.Т. Карпош“ на англиски јазик Во рамките на додатната настава во ООУ Христијан Тодоровски Карпош беше реализиран проект на пишување поезија чиј продукт е публикување на стихозбирка на англиски јазик.. Координаторот на проектот,...

Споделете на:

Адреса: „Орце Николов“ бр.161

1000 Скопје

htkarpos@gmail.com

(02) 3067-407