МИО Активности Проект:Меѓуетничка интеграција во Проект:Меѓуетничка интеграција во образованието Заеднички МИО активности на ООУ„Христијан Тодоровски –Карпош“-Карпош и  ООУ„Никола Јонков –Вапцаров “-Чаир Скопје 2016г.бразованието Заеднички МИО активности на...