Тел: (02) 3065-337
На 11.04.(четврток) се одржа и втората работилница од програма

 

 ,,Родителство за целоживотно здравје за родители на деца од 5 до 10 години“
Родителите повторно не удостоија со нивното присуство и активност во реализирање на целите и задачите, планирани за оваа сесија.
Сесијата помина во одлична атмосфера и соработка.