Тел: (02) 3065-337

Аудиција на форум театар

На 10.3.2016 год. ученици од 7 одд.земаа учество на аудиција за форум театар претстава која се одржа во ООУ Лазо Трповски,на тема – Намалување на загадувањето со CO2 емисии.

Ментор Горан Тодоровски