Тел: (02) 3065-337

Денот на еколошката акција

На Денот  на еколошката акција на младите на Република Македонија учениците во училишниот двор на ООУ„Христијан Тододровски Карпош“ засадија 30 бели рози