Тел: (02) 3065-337

Доделување на сертификати

На 29 декември 2014 беа доделени сертификати за успешно завршените обуки за креирање на веб страни и основи на интернет маркетинг. Овие обуки беа организирани од страна на Општина Карпош во рамките на проектот за образование.  Со овие обуки беа опфатени 6 Општински Основни Училишта меѓу кои и ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“. По завршувањето на обуките учениците и наставниците, учесници на овие обуки се здобија со нови знаења, научија како да изработат и да администрираат веб страни. Како резултати на овие обуки беше изработена и веб страна за секое од училиштата учесници во овој проект