Тел: (02) 3065-337

Учениците од 4 – а одделение учествуваа во креативниот предизвик за учење преку играта Едуино игратон 2021 со активност од “Коцка до приказна”.

Во продолжение погледнете ги нивните изработки.