Тел: (02) 3065-337

Нашите ученици, одделенската зедница на 5б и нивната наставничка Елеонора Ѓеоргиева спроведоа Еко акција за разубавување на училишниот двор со што донираа и засадија љубичици. Убаво е кога нашата младина има идеи за подобра животна средина, а на нас останува да ги насочиме и поддржиме во нивните дела.