Тел: (02) 3065-337

Нашето училиште започна со запишување ученици во прво одделение за учебната година 2022/2023.

Уписот ќе се одвива до крајот на месец мај. Ве очекуваме!