Тел: (02) 3065-337

Извештај од регионален натпревар по биологија

Извештај од регионалниот натпревар по биологија одржан на 25.3.2016 година

Од вкупно 27 ученици кои според резултатите на општинскиот натпревар обезбедија учество, на регионалниот натпревар се појавија 24 ученици.Постигнати се следните резултати :

6 одд.

1. Огнен Јосифовски 91 ( Прва награда)

2.Петар Муратовски            91  (Прва награда)

3.Елеонора Кржаловска     75  (Трета награда)

4.Сара Чурилова                   69   Пофалница

5.Моника Алексовска          66  Пофалница

7 одд.

1.Катерина Брковска            87 (Втора награда)

2.Александра Ковачевска   84 (Втора награда)

3.Мартин Димитровски       83 (Втора награда)

4.Ана Николовска                  81(Втора награда)

5.Марко Доневски                80 (Трета награда)

6.Зорица Давидовска           79 (Трета награда)

7.Дебора Милошевска         72 (Трета награда)

8.Анастасија Темова              56     Учество

8 одд.

1.Ангела Кузмановска          88 (Втора награда)

2.Лука Грашкоски                  86 (Втора награда)

3.Мила Лазарова                   85 (Втора награда)

4.Теодора Довлева               81 (Втора награда)

5.Мила Саздова                     79 (Трета награда)

  1. Катерина Старковска 78 (Трета награда)
  2. Јоана Благадуша 77 (Трета награда)
  3. Светлана Стојановска 72 (Трета награда)

9 одд.

1.Ивана Милевска                40    Учество

2.Ева Перковска                    38     Учество

3.Христијан Салтировски    35     Учество

Забелешка: Учениците Огнен Јосифовски,Петар Муратовски,Ангела Кузмановска,Лука Грашкоски и Мила Лазарова изборија пласман на државниот натпревар по биологија ,што ќе се одржи на 23.4.2016 година.

Наставник -ментор

Горан Тодоровски