Тел: (02) 3065-337

Под мотото „Есен, есен, златна есен, в’ гости пак ни идеш” се одржа креативна работилница, а потоа изработките беа изложени во холот на учулиштето. На работилницата учествуваа 18 ученици од четврто до деветто одделение кои изработија прекрасни цртежи. Целосната организација и активностите ги водеа и координираа учениците од Ученичката заедница под менторство на наставникот Христина Антоноска Борисовска.

Во продолжение погледнете ја галеријата со фотографии од нашите вредни ученици: