Тел: (02) 3065-337

По повод државниот празник 8 Декември , библиотеката „Другарче“организира литературен натпревар .Темата на овој конкурс беше-Моќта на словото .
Свеченото доделување на дипломите беше во библиотеката на 4.12.2019 година.
Наградени ученици:
I -место Филип Дочински од 9а одделение II-место Константина Титизова –Миладинова од 9а одд.

Ментор,Ленче Алаџајкова