Тел: (02) 3065-337

Патрониот празник на нашето училиште ООУ,, Христијан Тодоровски Карпош,, беше одбележан на ден 07 Февруари 2019 година, со пригодна манифестација на која учество земаа учениците од сите одделенија. Пригодата беше збогатена со игра, песна, смеа, забава и дружење.