Тел: (02) 3065-337

Патрониот празник на ООУ „Х.Т. Карпош“