Тел: (02) 3065-337

Прва награда за нашата ученичка Михаела Карадимче, на второто издание на детската поетска манифестација „Жуборења од Радика“.

Приредбата беше одржана во општина Маврово и Ростуше на 15.10.2022 год. каде беа доделени дипломите од страна на писателот за деца Горјан Петревски.