Тел: (02) 3065-337

Новата Година се наближува, а со неа и возбудата околу новогодишните подароци, како и новогодишните работилници.
Една од тие работилници беше и работилницата одржана на 18.12.2019г во одд. под менторство на одд наставник Маја Јанковска Цакиќ.
Имено тоа беше работилница со декупаж техника, изработка на новогодишни стиропорни лампиони со помош на салфета и темперни бои.
Со максимално следење на упатството за работа од страна на наставничката децата направија прекрасни лампиони.
Како сето тоа изгледа говорат следниве фотографии.