Тел: (02) 3065-337

Согласно годишната програма за работа на училиштето и потребата за информирање и едукација на учениците за сајбернасилство, на 30.11.2021 и 15.12.2021 се реализираа дел од предвидените активности во рамки на работилницата, која ги опфати учениците од предметна настава.

Оваа работилницата има за цел да ја поттикне и развие свесноста кај учениците за овој вид насилство, заштита и превенција. Во текот на оваа учебна година, се предвидени низа активности под мотото: Секој ученик има право да се чувствува безбедно!