Тел: (02) 3065-337

Регионален натпревар по математика

 

ООУ„Христијан Тодоровски  – Карпош„   2017/2018 година

 IV одд .
1.Кристина Кироска ментори Оливера Павловска/Татјана Велкова  65  бода III  награда
2.Мина Србиновска   ментори Оливера Павловска/Татјана Велкова  75  бода  II награда

V одд .
1.Матеј Василев   80 бода  бода  II награда

VI одд.
1.Мила Јовановска  ментор Витомир Лазороски  64 бода III награда
2.Мартин Кировски ментор Витомир Лазороски 60  бода  III  награда

VII oдд
1.Петар Николовски  ментор  Христина А. Борисовска  62 бода  III  награда

VIII одд.
1.Моника Нановска ментор Христина А. Борисовска 62 бода  III  награда

IX одд.
1.Мартин Димитровски  Витомир Лазороски  71 бод II   награда
2.Марко Доневски  ментор  Витомир Лазороски   71 бода  II награда