Тел: (02) 3065-337

Извештај за освоени награди и пофалници од ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“

Учесници на Регионален натпревар по математика 2020 година и листа на награди

р.б.ИмеПрезимеодд.менторОпштински натпревар
бодовинаграда
1.ОгненКралевскиIVВалентина Ковачевска/ Маја Ј. Цакиќ90I (прва)
2.МартинаЗиковаIVВладанка У. Димитрова/ Катица Богоевска74II (втора)
3.ЈоанаСимјаноскаVЕлена Ч. Терзиќ76II (втора)
4.ИлинаНиколовскаV Анета Аначкова70III (трета)
5.МилицаСиљаноскаVЕлена Ч. Терзиќ60III (трета)
6.ВедранАлексовскиVIХристина А. Борисовска92I (прва)
7.КристинаКироскаVIХристина А. Борисовска76II (втора)
8.МинаСрбиновскаVIХристина А. Борисовска70III (трета)
9.ДаријанМитевVIIIВитомир Лазороски86I (прва)
10.НинаЗиковаVIIIВитомир Лазороски76II (втора)
11.МилаЈовановскаVIIIВитомир Лазороски46пофалница
25.ЈаковГрашкоскиIXВитомир Лазороски100I (прва)
26.ИгорДовлевIXВитомир Лазороски100I (прва)
27.ПетарНиколовскиIXВитомир Лазороски100I (прва)

 

Регионалеен натпревар по математика 2020 година: 6 први награди, 4 втори награди, 3 трети награди и 1 пофалница.

Регионалниот натпревар по математика 2020 година се одржа во сабота, 4 јули, електронски.

Вкупно освоени 13 награди и 1 пофалница.

Јули, 2020 година,Скопје                                                                                                                                                                  Извештајот го                                                                                                                                                                                                                                подготвил:

Витомир Лазороски

Одговорен наставник по математика