Тел: (02) 3065-337

Регионален натпревар по математика

На регионалниот натпревар по математика одржан на 02.04.2016 учениците од 4б земаа активно учество и ги освоија следниве резултати :

1.Мартин Кироски – 76 поени – II награда
2.Теодор Хаџи Попски – 74 поени-II награда
3. Даријан Митев – 67 поени -III награда
4. Марија Јовановска – 55 поени -III награда
5.Бојана Кралевска – 50 поени – пофалница
одд.наставници Елеонора Ѓеоргиева и Катица Богоевска