Тел: (02) 3065-337

Честитки на наградените ученици и наставникот по Биологија, Горан Тодоровски.

7 одд.

1.Петар Станоевски       III    награда

8 одд.

1.Андреа Пешевска         I   награда

2.Ведран Алексовски      I   награда

3.Ана Бошева                    II   награда

4.Павел Поповски            II   награда

5.Матеа Миланоска         II   награда

9 одд.

1.Веда Боровска                  I  награда

2.Стефанија Карадимче    I  награда

Сите ученици ги продолжуваат натпреварите на регионално ниво.