Тел: (02) 3065-337

ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ – Скопје  запишува ученици во прво одделение во учебната 2022/2023 година.

Потребни документи

Пријава