Тел: (02) 3065-337
Во периодот од 20-25 декември учениците од 5б одделение заедно со наставничката Елеонора Ѓеоргиева одржаа Новогодишна работилница на која учениците литертурно твореа на тема „Новогодишни желби за моето другарче“.
Потикната од желбата за работа, произлезе идејата да се создаде новогодишен алманах на Vб или како што тие учениците го нарекоа Новогодишна сликовница на 5б одделение.
Во прилог погледнете ја оваа сликовница со најубави желби.