Тел: (02) 3065-337

Ученички натпревари

Наградени и пофалени ученици по математика од ООУ „Х.Т.Карпош“во учебната 2017/2018 година

Општински натпревар февруари 2018

 1. Кристина Кироска III награда 4 одд.
 2. Мина Србиновска III награда 4 одд.
 3. Доријан Домика пофалница 4 одд.
 4. Кирил Темов пофалница 4 одд.
 5. Мартина Пејковска пофалница 4 одд.
 6. Матеј Василев II награда 5 одд.
 7. Димитар Личков II награда 6 одд.
 8. Бојана Кралевска II награда 6 одд.
 9. Мила Јовановска II награда 6 одд.
 10. Мартин Кировски III награда 6 одд.
 11. Нина Зикова III награда 6 одд.
 12. Марија Јовановска III награда 6 одд.
 13. Филип Николовски III награда 6 одд.
 14. Евгенија Стојкова пофалница 6 одд.
 15. Петар Николовски II награда 7 одд.
 16. Јаков Грашкоски II награда 7 одд.
 17. Игор Довлев III награда 7 одд.
 18. Дариа Ефтимова III награда 7 одд.
 19. Филип Дочински пофалница 7 одд.
 20. Никола Михајловски пофалница 7 одд.
 21. Моника Нановска III награда 8 одд.
 22. Ивана Аврамовска пофалница 8 одд.
 23. Зорица Давидовска II награда 9 одд.
 24. Мартин Димитровски II награда 9 одд.
 25. Марко Доневски II награда 9 одд.

 

Регионален натпревар април 2018

 

 1. Мина Србиновска II награда 4 одд.
 2. Кристина Кироска III награда 4 одд.
 3. Матеј Василев II награда 8 одд.
 4. Мила Јовановска III награда 6 одд.
 5. Мартин Кироски III награда 6 одд.
 6. Димитар Личков пофалница 6 одд.
 7. Марија Јовановска пофалница 6 одд.
 8. Петар Николовски III награда 7 одд.
 9. Филип Дочински пофалница 7 одд.
 10. Моника Нановска III награда 8 одд.
 11. Марко Доневски II награда 9 одд.
 12. Мартин Димитровски II награда 9 одд.
 13. Зорица Давидовска пофалница 9 одд.

 Државен натпревар мај 2018

 1. Марко Доневски III награда 9 одд.

 Марко Доневски ќе учествува на Македонската математичка јуниорска олимпијада на 02 06 2018

 Одговорен наставник

Витомир Лазороски

Освоени награди на учениците од

ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ на натпреварите по физика

 во учебната 2017 / 2018 година

Општински натпревар по физика,

Име и презимеМенториодд.награда
Мартин ДимитриевскиХристина А. Борисовска9-тоI награда
Мила ЈованоскаХристина А. Борисовска9-тоIII награда
Бисера СтаноевскаХристина А. Борисовска8-моIII награда
Петар МуратовскиХристина А. Борисовска8-мопофалница
Наде ЦиеваХристина А. Борисовска8-мопофалница
Мариа ЈовановскаХристина А. Борисовска8-мопофалница

 

Регионален натпревар по физика,

Име и презимеМентор(и)одд.награда
Мартин ДимитриевскиХристина А. Борисовска9-тоII награда
Мила ЈованоскаХристина А. Борисовска9-тоIII награда
Петар МуратовскиХристина А. Борисовска8-моII награда
Наде ЦиеваХристина А. Борисовска8-мопофалница

 

Републички натпревар по физика,

Име и презимеМентор(и)одд.награда
Мартин ДимитриевскиХристина А. Борисовска9-тоI награда
Мила ЈованоскаХристина А. Борисовска9-топофалница
Петар МуратовскиХристина А. Борисовска8-мосертификат
Наде ЦиеваХристина А. Борисовска8-мосертификат

 

Ученикот Мартин Димитриевски поради освоената прва награда на републичкиот натпревар по физика е еден од петте ученици во Р. Македонија од деветто одделение, кои ќе учествуваат во квалификациите за меѓународната олимпијада по природни науки.

Наставник

Христина Антоноска Борисовска

 

Резултати на учениците од регионалниот натпревар по природни науки и биологија      2017 /2018 одржан на 15.4.2018

Природни науки

5 а одд.

1.Симона Тодоровска      73        II награда

5 б одд.

1.Стефанија Карадимче  74        II награда

2.Ведран Старковски        68        III награда

3.Матеа Теохарова            57        Пофалница

4.Матеј Василев          80        II награда (Продолжува на Државен натпревар)

5.Јована Манџуковска      84       I награда  (Продолжува на Државен натпревар)

 

6 а одд.

 1. Димитар Личков 67       III награда
 2. Нина Зикова 52   Пофалница
 3. Мила Јовановска 77       II награда (Продолжува на Државен натпревар)
 4. Тина Димковска 75  II награда (Продолжува на Државен натпревар)

5.Лара Јовановска                  54     Пофалница

6.Дина Дучевска                     68       III награда

6 б одд.

 1. Бојана Кралевска 68        III награда
 2. Теодор Хаџи Попоски 60      Пофалница
 3. Мартин Кировски 61       Пофалница

На регионалниот натпревар по природни науки учениците освоија 1 прва,5 втори,4 трети и 5 пофалници.Учениците Матеј Василев,Јована Манџуковска,Мила Јовановска и Тина Димковска се пласираа на државниот натпревар по природни науки кој ќе се одржи на 19.5.2018.

 

 

Биологија

7 а одд.

 1. Петар Николовски 72    III  награда (Продолжува на Државен натпревар)

7 б одд.

1.Јаков Грашкоски             56       Потврда за учество

2.Михаела Ичитрајкова   60       Пофалница

3.Никола Михајловски     49       Потврда за учество

8 а одд.

 1. Моника Алексовска 70 II награда (Продолжува на Државен натпревар)
 2. Матеј Инадески 50 Потврда за учество
 3. Огнен Јосифовски 74       II награда (Продолжува на Државен натпревар)
 4. Елеонора Кржаловска 57 Пофалница
 5. Максим Милошевски 40 Потврда за учество
 6. Петар Муратовски 64 III награда

9 б одд.

 1. Ива Богоевска 38        Потврда за учество
 2. Гала Дувлис 43 Потврда за учество
 3. Мила Јованоска 51 Пофалница
 4. Ана Михајловска 38 Потврда за учество

5.Ана Николовска               48        Потврда за учество

 1. Анастасија Темова 32 Потврда за учество

На регионалниот натпревар по биологија освоени се 2 втори,2 трети награди и 3 пофалници.На државниот натпревар по биологија продолжуваат Петар Николовски,Огнен Јосифовски и Моника Алексовска.Натпреварот ке се одржи на 19.5.2018.

Одговорен наставник  Горан Тодоровски

 

Државен натпревар по природни науки и биологија 2017/2018

Природни науки 

5 одд.

1.Јована Манџуковска   72    III  награда

2.Матеј Василев              72    III  награда

6 одд.

1.Тина Димковска           62    III  награда

2.Мила Јовановска          59    Пофалница

Биологија

7 одд.

1.Петар Николовски        58    Пофалница

8 одд.

1.Огнен Јосифовски         56    III  награда

2.Моника Алексовска      50   Пофалница

На државниот натпревар по природни науки и биологија , кој се одржа на 20.5.2018,учениците од  О.О.У.Христијан Тодоровски -Карпош освоија 4 трети награди и 3 пофалници.

 

Одговорен наставник   Горан Тодоровски

Список на наградени ученици по предметот македонски јазик за учебната 2017/18г.

 

1.Мила   Смилковска од 8а одделение    – I   место на литературен конкурс на тема „Промоција на различности“  ,организиран од Црвен Крст на Македонија .

2.Димитар Николовски   од 8б одделение  – II  место на Регионалниот натпревар по македонски јазик.

 

Ментор ,Ленче Алаџајкова

Државен натпревар по природни науки и биологија 2017/2018

Природни науки 

5 одд.

1.Јована Манџуковска   72    III  награда

2.Матеј Василев              72    III  награда

6 одд.

1.Тина Димковска           62    III  награда

2.Мила Јовановска          59    Пофалница

Биологија

7 одд.

1.Петар Николовски        58    Пофалница

8 одд.

1.Огнен Јосифовски         56    III  награда

2.Моника Алексовска      50   Пофалница

На државниот натпревар по природни науки и биологија , кој се одржа на 20.5.2018,учениците од  О.О.У.Христијан Тодоровски -Карпош освоија 4 трети награди и 3 пофалници.

 

Одговорен наставник   Горан Тодоровски

Постигнати резултати од натпревари по англиски јазик

Ученичката Бојана Кралевска од 6б ги постигнати следниве резултати

-на регионално ниво – 3 то место

На општински – 2 ро место

Државно -3 то место

Општински натпревар по хемија

 

Ученикот Вања Чижбаноски – III награда на општински ниво