Тел: (02) 3065-337

НА 15.10.2019 год. УЧЕНИЦИТЕ ОД НАШЕТО УЧИЛИШТЕ БЕА ГОСТИ НА РЕНОМИРАНИОТ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ ,,ЏИФОНИ МАКЕДОНИЈА,, , КАДЕ ПРОСЛЕДИЈА ФИЛМ И ПРЕДАВАЊЕ UNA VITA DA SOCIAL-ЖИВОТ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ, КОЈ Е ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ ,,ПОВРЗАНИ ГЕНЕРАЦИИ,,-БЕЗБЕДЕН ИНЕРНЕТ ЦЕНТАР ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО КОМУНИКАЦИИТЕ (МВР) И МОН НА ИТАЛИЈА.