Тел: (02) 3065-337

НАШЕТО УЧИЛИШТЕ АКТИВНО СЕ ВКЛУЧИ ВО ХУМАНИТАРНАТА АКЦИЈА ЗА ДОНИРАЊЕ ВОДА ВО КОВИД 19 БОЛНИЦИТЕ ВО ШТИП И МОНТАЖНАТА БОЛНИЦА ВО СКОПЈЕ. АКЦИЈАТА ТРАЕШЕ  ОД 23-25.11.2020 год.

ГОЛЕМА БЛАГОДАРНОСТ ДО УЧЕНИЦИТЕ И НИВНИТЕ РОДИТЕЛИ ЗА ХУМАНОСТА!