Тел: (02) 3065-337

По повод 22 март-Светскиот ден за заштита на водата, во нашето училиште се спроведоа предавања за учениците од 6то до 9то одделение. Посебен акцент се стави на значење и заштита на карстните води како најзначајни извори за водоснабдување и за значењето на изворот Рашче од кој градот Скопје се водоснабдува. Предавањата ги спроведе наставникот по географија д-р Билјана Гичевски.