Тел: (02) 3065-337
На 9.5.2024 год.- четврток се одржа и петтата сесија од програмата ,,Родителство за целоживотно здравје за деца од 5 до 10 години”

На 9.5.2024 год.- четврток се одржа и петтата сесија од програмата ,,Родителство за целоживотно здравје за деца од 5 до 10 години”

На 9.5.2024 год.- четврток се одржа и петтата сесија од програмата ,,Родителство за целоживотно здравје за деца од 5 до 10 години” со што заврши и самата обука на родителите. Во релаксирана и пријатна атмосфера родителите  ги искажуваа своите стекнати вештини од...
 ,,Родителство за целоживотно здравје за родители на деца од 5 до 10 години“

 ,,Родителство за целоживотно здравје за родители на деца од 5 до 10 години“

На 11.04.(четврток) се одржа и втората работилница од програма    ,,Родителство за целоживотно здравје за родители на деца од 5 до 10 години“ Родителите повторно не удостоија со нивното присуство и активност во реализирање на целите и задачите, планирани за оваа...